صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

مقاله | پرسش هایی از موبدان و بزرگان زرتشتی

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰ ق.ظ

//bayanbox.ir/id/2067517942050107005?view

     برای شناخت هر مرام و مکتبی باید به کتاب های اصلی و متون مقدس آن رجوع کرد. من هم تلاشم این بود که به دنبال شعار زیبایی که زرتشتیان می گویند: «پندار نیک؛ گفتار نیک؛ کردار نیک» باشم که با مطالعه کتب زرتشتیان رهیافتی به حقیقت بیابم؛ اما آنچه که حاصل شد، سوالاتی بود که نسبت به آیین زرتشتی برایم ایجاد نمود. اکنون این سوالات را به صورت یکجا مدون کرده ام تا شاید بزرگی از بزرگان زرتشتی و یا موبدی از موبدان آنان پاسخم را به روشنی دهد تا من هم از دریچه نگاه زرتشت بتوانم به روشنایی و نور بنگرم. البته به گمان خودم این سوالات و ابهامات و اشکالاتی که برایم به وجود آمد، نه آنکه مربوط به آیینی باشد که زرتشت پیام آور آن بود، بلکه به خاطر دست اندازی های دست اندرکاران زرتشتی در طول قرون متمادی بوده است. اکنون پس از نگارش این سوالات، منتظرم تا پاسخی منطقی و عقلانی و به دور از هرگونه تعصب مرا به حقیقت رهنمون سازد تا به حقانیت دین زرتشت پی ببرم.
علی صفدری
شهریور1392 / طهران

       

1 . زرتشت در کجا و کدام منطقه به دنیا آمده است؟

(ری ، سیستان ، خوارزم ، فلسطین ، بلخ و ... )


2 . میلاد زرتشت در چه سالی بوده است؟

(هفت هزار سال پیش ، 9600 سال پیش ، شش هزار سال پیش ، سه هزار و دویست سال پیش و ...)


3 . منطقه ای که زرتشت از آن مبعوث شده کجاست و در کجا فعالیت دینی داشته است؟

(شرق فلات ایران ، غرب فلات ایران ، هر دو و ...)

 

4 . دقیقا کدام بخش از کتاب های مقدس امروزین زرتشتی، همان کتابی است که زرتشت آورده است؟

(هنوز هیچ نظر واحدی درباره اینکه کدام قسمت از متون مقدس زرتشتی از آن زرتشت است پیدا نشده.)

 

5 . چگونه ممکن است کتاب مقدس زرتشت که توسط اسکندر نابود شد بیش از پنج قرن بدون کم و کاست و به دور از هرگونه تحریف در سینه ها محفوظ مانده باشد؟

(دلیلی مبتنی بر عقل و یا حداقل بنا بر یک منبع قوی زرتشتی که همه زرتشیتیان آن را قبول داشته باشند)

 

6 . خدایی که زرتشتی ها به آن باور دارند دقیقا چگونه است؟

(چرا که برخی محققین نام آور چه از شرق و چه از غرب زرتشت را دوگانه پرست می دانند و سخن خود را با مدارک معتبر همراه می سازند، در کنار این برخی موبدان معاصر سعی در این دارند که زرتشت را از آغار پیدایش مبتنی بر توحید معرفی کنند. حتی کسانی چون استاد پورداوود دوگانه پرستی زرتشتی را تهمت می داند، اما نتوانسته به روشنی پاسخ دهد که این سخن چگونه تهمت است. در کنار این دو قول، عده ای باور سومی دارند و آن اینکه زرتشت را طبیعت پرست می دانند.)

 

7 . آیا حقیقتا زرتشتیان امروز پیرو آیینی هستند که جناب زرتشت هزاران سال پیش آورده است؟

( زرتشتی پزوه برجسته و معاصر جناب ابراهیم پورداوود بیان داشته که «آیین زرتشتی دوره ساسانی از مبدأ خود بسیار دور گردید». سوال اینحاست که آیینی را که پس از چند قرن یا چند هزار سال از اصل خود بسیار دور شده، چگونه می توان به اصل آن دست یافت؟ لازمه ی سخن پورداود بی اعتباری دین زرتشتی است.)

[مزذیسنا و ادب پارسی / محمد معین / ج1 / ص 198]

 

8 . چگونه ادعا می شود کتاب گاتاها برای زرتشت است؟

( این ادعا در حالی است که هنوز هیچ مدرک و ماخذ یقینی و صددرصدی برای این سخن ارائه نشده است. مگر صرف قدیمی بودن یک کتاب دلیل بر نگارشش توسط جناب زرتشت است. با این حساب هر کتابی را می توانیم منسوب به وی کنیم. خواهشا جوابی که عقل و منطق آن را بپذیرد ارائه نمایید)

 

9 . چرا باید در آیین زرتشتی برای موبد شدن و رسیدن به مقام عالی زرتشتی حتما موبد زاده بود؟

(مگر نه این است که یکی از شرایط موبد شدن در دین زرتشت موبد زاده بودن است و اگر کسی در بالاترین مقامات علمی در دین زرتشتی قرار داشته باشد و تالیفات بسیاری در این زمینه پدید آورده باشد، تنها به خاطر آنکه موبد زاده نیست از این مقام محروم است؟ در کجای متون مقدس زرتشتی این مسئله ذکر شده است؟ مسئله این است با این وجود موبد نخستین چگونه موبد شده در حالی که خود اولین موبد بوده است؟)

 

10 . چرا زنان در آیین زرتشتی نمی توانند با خدای خود نیایش کنند؟

(چرا که در متون مهم زرتشتی چون «صد در نثر» آمده است که زن نیایش ندارد و به جای آن باید در شبانه روز در سه وقت نماز از شوهرش بخواهد هرکاری دارد بگوید تا انجام دهد و اگر چنین نکند او را جَه (فاحشه - بدکاره) خوانند.)

[باب 59 کتاب صد در نثر]

 

11 . چرا موبدان در مراسم های دینی خود، بر دهانشان پنام می بندند تا آتش آلوده نشود؟

(در حالی که عقل نمی پذیرد که آتش، آلوده به تنفس انسان شود بلکه بالعکس، آتش یکی از بهترین از بین برندگان میکروب و آلودگی است. با کدام منطق علمی این عمل سازگار است)

 

12 . چرا زرتشتیان در مراسم هایشان اجازه نزدیک شدن به آتش را به غیر زرتشتیان نمی دهند؟

(مگر موبدان برخلاف گفته اوستا، نجس پنداشتن سایر ادیان را انکار نمی کنند؛ پس چرا به بازدیدکنندگان غیرزرتشتی تنها اجازه تماشای آتش از پشت شیشه را می دهند؟!)

 

13 . چرا زرتشتیان برای اعلان زرتشتی بودن، به خودشان کمربند گشتی می بندند؟

(گفته می شود این کمربند متشکل از 72 نخ که نماد 72 سروده ی یسنا است می باشد در حالی که هیچ توجیه عقلی ندارد و از طرفی زرتشتیان 72 سروده ی یسنا را حجت نمی دانند! بلکه فقط 17 تا از این 72 را حجت می دانند.)

 

14 . چرا باید کسی که استخوان سفت یا خوراک داغ به سگ نگهبان گله یا نگهبان ده دهد را اعدام کرد؟

( این کردار با کدام منطق و عقل سالمی جور در می آید؟)

[وندیداد / ج 3 /  ص 1478 / فرگرد 15 /  شماره 3]

 

15 . مراسم شست شوی گناهکار با ادرار گاو بر اساس چه مبنایی است؟

( در کل منابع زرتشتی اهتمام ویژه ای به ادرار گاو دارد. موبد با آیین ها و تشریفاتی ویژه، طی یک دوره ی دراز که حد اقل نه شبانه روز است، باید مراسم تطهیر گناه کار را انجام دهد که بخش اصلی آن شست و شوی گناهکار با ادرار گاو است. مرده کش ها پس از حمل جنازه باید با ادرار گاو غسل مس میت انجام دهند و اگر پیدا نشد، با ادار زنان و مردانی که ازدواج با محارم انجام داده اند و در تشییع جنازه شرکت کرده اند، غسل می کنند.)

[دانشنامه ایران باستان / ج 4 / ص 1913 ـ 1914]

 

16 . بر اساس چه منطقی گفته می شود که اگر کسی خارپشتی را کشت باید دو هزار ضربه شلاق بخورد؟

(در کتاب وندیداد آمده که اگر کسی خارپشتی را کشت 1000 تازیانه اسب رانی و 1000 تازیانه چرمین باید بخورد. آیا مجازاتی چنین رواست؟!)

[وندیداد / ج 3 / ص 1330 / ف 13 / ش 4]

 

17 . بر اساس کدام معیار اگر کسی پارچه ای بر روی مرده ای بکشد باید حداقل 800 تازیانه بخورد؟

( بر اساس گفته کتاب وندیداد اگر کسی پارچه ای حتی به اندازه یک وجب بر روی مرده ای بکشد باید 400 تازیانه اسب رانی و 400 تازیانه چرمین بخورد)

[وندیداد / ج 2 / ص 872 / ف 8 / ش 23]

 

18 . با کدام معیار صحیح منطبق است که اگر کسی از دین زرتشتی مرتد شد باید زنده زنده پوستش کنده شود؟

( با وجود اینکه بزرگان امروزی زرتشت سعی دارند وانمود کنند که ارتداد در آیین زرتشت جایگاهی ندارد ، اما بر اساس کتاب وندیداد احکام مرتدان در آیین زرتشتیان بسیار سحت تر از سایر آیین هاست و تا جایی پیش رفته که دیگر از مجازات خارج شده و وحشیگری تلقی می شود. در دانشنامه ایران باستان آمده است: «به موجب وندیداد، کیفر بدعت گزاران و از دین برگشتگان (مرتدان) مجازاتی هولناک داشت که مجرم را زنده زنده پوست می کندند؛ چنانکه مانی را کردند و بدنش را بند بند و تکه تکه به وسیله ی متخصصان، که در سازمان و اداره ی جرایم مغان و مزدیسنان به خدمت بودند،  از هم جدا می کردند.»

[دانشنامه ایران باستان / ج 2 / ص 1243]

 

19 . چرا باید زن کودک مرده، ادرار گاو را با خاکستر مخلوط کرده و بخورد؟

(در «وَنْداد» می‌خوانیم: «این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته به شاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه، یا نُه لقمه میل کند»! (ونداد، ترجمة دکتر موسی جوان، صفحة 128)

 

20 . چرا زنی که حیض شده، پس از آن باید در گودال های پر از ادرار گاو غسل داده شود؟

(در فصل شانزدهم از کتاب «ونداد» چنین آمده است که: «اگر زن زرتشتی حائض شود باید در اتاق جداگانه‌ای دور از شوهرش به سر بَرَد و شوهر به هنگام غذا آوردن برای او، سه گام از وی فاصله بگیرد و پس از پاک شدن آن زن از حیض، باید سه سوراخ در زمین حفر کنند و زن را در سوراخ اوّل و دوّم با ادرار گاو و در سوراخ سوّم با آب غُسل دهند»! در ونداد نوشته است: «این زن پس از نّه شد [اگر] باز هم در خون باشد، چنین معلوم خواهد شد که دیوها در جشن و بزرگداشت خودشان، آفت خود را به این زن نازل نموده‌اند»!)

[فصل شانزدهم از کتاب وندیداد]


21 . چرا اگر کسی پیمان شکنی کرد باید نزدیکانش مجازات شوند؟

(در قسمت ششم از بند هشتم کتاب «ونداد» آمده است: «ای آفرینندة جهانِ جسمانی و ای مقدّس، بگو بدانم کسی که از عهد و پیمانِ شفاهی تخلّف نماید چه اشخاصی را گرفتار گناه خود می‌سازد؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: در این صورت اقربای نزدیک متخلّف، در مدّت سیصد سال گرفتار گناه وی خواهند بود»)

 

22 . آیا ازدواج استقراضی توجیهی می تواند داشته باشد؟

(آنچه که درباره این نوع ازدواج در میان زرتشتیان گفته می شود چنین است: مرد بدون اجازه ی زن خود، می توانست او را به ازدواج مردی دیگر در مدتی معین در آورد. فرزندانی که به وجود می آمدند به شوهر اول تعلق داشت (هرچند از نطقه ی مرد دوم بود) و به عنوان نیروی کار و برده به این فرزندان نگاه می کردند و شوهر اول گاه آنها را می فروخت. جناب هاشم رضی در جلد نخست کتاب شرح وندیداد (ص 508 به بعد) مفصل این کردار زرتشتیان را توضیح داده است)

 

23 . چرا در برخی موارد گناه یک مرد زرتشتی تنها با همخوابگی دختر یا خواهرش با موبدان بخشیده می شود؟

[دانشنامه ایران باستان / هاشم رضی / ج 4 / ص 2447 و 2448  //  ترجمه و شرح وندیداد / هاشم رضی / ج 3 / ص 1434 و 1463]

 

24 . چرا در صورت کشتن سگی آبی باید خواهر یا دختر را به خزانه موبدان تقدیم کنی؟

[دانشنامه ایران باستان / هاشم رضی / ج 4 / ص 2447 و 2448  //  ترجمه و شرح وندیداد / هاشم رضی / ج 3 / ص 1434 و 1463]25 . آیا مراسم دخمه گذاری در آیین زرتشت با اصول انسانی و عاطفی منافات ندارد؟
(دخمه محلی است که زرتشتیان از دیر باز اموات خود را طبق اصول، فرهنگ و آداب و سنن مذهبی خود و طی انجام مراسم ویژه در آن می‌ نهادند تا طعمه کرکس‌های کوه‌های اطراف شوند. وسط فضای میان تهی دخمه چاهی وجود دارد که به "استودان" معروف است و استخوان‌های به جای مانده از اجساد را داخل آن می‌ ریختند. آنقدر این مراسم رنج آور است که برخی از زرتشتیان و موبدان امروزی سعی در کتمان آن دارند«اینجا»)


26 . چرا اگر کسی از دخمه گذاری آگاه نبود و یا بدان عمل نکرد باید دست و پایش را ببندند و پوستش را بکنند و سرش را ببرند و جلوی کرکس ها بیاندازندش؟
(آیا این قانون، قانونی بی رحمانه و غیرعقلانی نیست! نکته عجیب اینجاست که اهورامزدا به زرتشت گفته که آدمی با چنین مجازاتی توبه کرده است. در واقع نوعی توبه اجباری!)
[اوستا / پژوهش استاد پورداود / گزارش دکتر دوستخواه / نسخه انجمن زرتشتیان آلمان / ج 2 / ص 779 - 780 ]


27 . چرا برای آمرزش از گناهان باید ده هزار گربه و ده هزار قورباغه را کشت؟
(در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 14 بند 1 تا 13  آمده است که اگر کسی مرتکب گناهی شد برای نجات از آلودگی این گناه ( و رسیدن به پاکی و رستگاری ) باید کارهایی را انجام دهد از جمله کشتن ده هزار گربه و ده هزار قورباغه)
[اوستا / گزارش دکتر دوستخواه / نسخه انجمن زرتشتیان آلمان / ج 2 / صفحه 818]


28 . چرا برای پاک شدن معبری که مرده ای را از آن عبور داده اند باید از سگ زرد چهار چشم یا سگ سفید زرد گوش استفاده کرد؟
(اهورامزدا به زرتشت گفت : تنها راه پاک شدن راه این است که یک سگ زرد چهارچشم یا یک سگ سفید زرد گوش را سه بار در طول مسیر عبور دهند تا این راه پاک شود !و اگر سگ به این کار راضی نبود باید 9 مرتبه او را در طول مسیر ( به زور ) عبور دهند تا مسیر رفت و آمد پاک شود.)
[اوستا / وندیداد / گزارش دکتر دوستخواه / نسخه انجمن زرتشتیان آلمان / ج 2 / ص 748 - 749 ]

29 . چرا باید پس از اتمام مراسم دخمه گذاری، کسانی که در مراسم حضور یافته اند باید دست های خود را با ادرار گاو یا گوسفند و یا حتی ادرار یکی از خویشان و نزدیکانشان بشویند؟
(این سخن در کتاب وندیداد آمده که اهورامزدا، زرتشت را چنین دستوری آموخت)
[اوستا / وندیداد / گزارش دکتر دوستخواه / نسخه انجمن زرتشتیان آلمان / ج 2 / ص 747- 748 ]

30 . علت ازدواج با محارم (خواهر / دختر) در آیین زرتشت چیست؟
( با وجود اینکه امروزه بسیاری از زرتشتیان و موبدان سعی دارند که این مطلب مسلّم تاریخی را انکار کنند اما در متون مهم دیده می شود که این نوع از ازدواج در میان زرتشتیان رواج داشته است. هم در کتاب «دانشنامه ایران باستان» و هم در کتاب «تاریخ تمدن ایران ساسانی» این مطلب به روشنی توضیح داده شده است. در کنار این فردوسی در شاهنامه نیز ماجرای ازدواج بهمن با دخترش همای چهرزاد را روایت می کند. بیان نمایید که این نوع ازدواج چرا صورت می گرفته است؟)

      :: ادمه دارد...

نظرات (۲۵)


تمامی ادیان الهی در مسیر پرفراز و نشیب تاریخ خود چنین مواردی را داشته‌اند اگر می‌توان جنایتهایی را که کشیشان در قرون وسطی انجام دادند به دین مسیحیت نسبت داد یا اعمال و رفتار بنی‌امیه و بنی‌عباس را به دین اسلام نسبت داد یا کشتارها و جنایتهایی را که در حال حاضر به وسیله گروههای تکفیری نظیر داعش با استدلالهای باطل صورت می‌گیرد را به نام پیامبر اسلام زد. آنگاه می‌توان چنین تهمتهایی را به دین زرتشتی و اشوزرتشت نسبت داد.
دین زرتشتی دینی زن ستیز و ضد بشری است خدا رو شکر که 1400 سال قبل اجداد و نیاکان ما این ایین ضدض بشری رو دور انداختن.. بی شک زرتشت پیامبر نبود و مثاضد دیگری داشت 
جواب به آرش:
تو دین اسلام گفته نشده ادرار شتر یا سوسمار بخورید اما تو زرتشتیت گفته شده ادرار گاو بخورید،
نمیدونم چرا با دیدن این همه نقص و بدی توی دین زرتشتیت،ازش طرفداری میکنید.

خیلی عالی بود تشکر تشکر تشکر
ما قدر اسلام عزیزمان را ندانستیم ...آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد....
سلام این چیزهایی که نوشتید فکر نمیکنم حتی یک نمونه از انها در حال حاضر در بین زرتشتیان صورت بگیرد .در گذشته در اسلام دخترهارو زنده ب گور میکردن ایا الان هم این کارو میکنن. در دین زرتشت هم همینطور درگذشته مردگان خود را دفن نمیکردن در دخمه قرار میدادند تا گوشت انها غذای پرندگان شود اما الان همانند مسلمانان مردگان را دفن میکنن .من دوستان زرتشتی دارم اما چیزهایی که گفتین در بین انها انجام نمیگیرد
از اونجائیکه بجز اون یک مورد کسی جوابهای قانع کننده ای نداده میشه به اهمیّه و صدق نسبی تحقیق حضرتعالی پی برد ... البته اون یک مورد هم که متأسفانه با عصبانیّت و تعصّب و بدون دقّت و به صورت پراکنده پاسخ داده شده بود و هر جاکه صلاح دونسته بود گفته بود که اینها رو ما قبول نداریم و تحریفه ... خب این که نشد جواب اگه تحریفه جمع کنین ... و اون چه که تحریف نیست را بپذیرین .. یا دست کم قبول کنین که یه دین خوبی داشتین امّا متأسفانه اصول اصلیش از بین رفته ...  ضمناً ما جز قران رو چیز دیگه ای تعصّب نداریم به احتمال زیاد نهج البلاغه هم با نثر و ادبیّات خیلی جداگانه ای نوشته شده ما تحریفاتی داشتیم مثلا من مفاتیح رو نمی تونم کامل قبول کنم اشتباهات خرافی زیادی داره ... اون دوستمون هم بهتره قبول کنن البته این به معنی رد کردن اصل دین زرتشتی نیست ... به معنی پیرایش کردن ضایعات اونه که موجب زشتی دین میشه ...
به هر حال خسته نباشی دوست من ...اگه یه وقت یه جایی به کار تحقیقی و نیروی کمکی احتیاج داشته میتونه رو من حساب کنی ... کافیه فقط بگین ...

یاعلی ...
و اما کامنت سهرابی 
تمام دروغ و ساده انگاری و تهمت و سفسطه بود
دست بردار از کفر فکر قبر و قیامتت باش
خداوند یکتای بی همتا برای هدایت بشر در زمانی زرتشت را در ایران برانگیخت و او مردم را به یگانه پرستی دعوت مینمود و بعدها آیین و کتاب او دچار تحریف شد و همینطور بعد از وی پیامبران دیگری از سوی پدید آورنده یکتای عالم برای هدایت بشر در اقوام مختلف از سوی او آمدند تا پیام خداوند و هدایت او را به مردمان برسانند در برهه زمانی خاص و در قوم خود و آنها هم دچار انحراف و تحریف شدند تا آنکه خداوند یکتا فرستاده نهایی اش محمد را برای هدایت همه انسانهای جهان به پیامبری فرستاد و اطاعت از او را بر همه واجب کرد و لازم دانست و اسلام هم یعنی تسلیم در برابر خواست خداوند و آن دین حق همه پیامبران گذشته از پیش از زرتشت تا زرتشت تا برسد به پیامبر پایانی محمد مصطفی بوده و هست و همه پیامبران از سوی یک خدا آمدند و همه تسلیم فرامین او بودند و مردمان را به عبادت و اطاعت او فرا خوانده اند... ما ایرانیان باید هرگونه تعصب را کنار بگذاریم و ببینیم سخن حق که مطابق با سرشت و فطرت انسانها است در کدامیک از دین های کنونی هست تا به آن معتقد شده و پیروی دستورات آن گردیم،و اسلام هم بعد از  دنیا رفتن پیامبر خدا دچار انحراف شد و بر سر جانشینی او دعواها صورت گرفت تا آنکه علی ابن ابیطالب را که خود پیامبر خدا از سمت خدا به جانشینی بعد از خود قرار داده بود را از حق مسلم خویش منع کردند در حالی که او داناترین انسانها به کتاب خدا و دین او بود و از هرگونه خطا و گناه با تاییدات خداوند به دور بود و آن کسانی که به دروغ خود را جانشین پیامبر خدا اعلام کرده بودند برای توجیه کارهای خلافشان سخنان دروغی را به پیامبر خدا نسبت دادند و به اسم دین جنایت میکردند و جانشینان راستین پیامبر خدا یعنی امام علی و فرزندان او که به خواست خدا پاک و پیراسته از هر عیب بودند و وارث علوم پیامبر خدا بودند مخالف کارهای غاصبان منصب پیامبر خدا بودند و در نتیجه تحت شکنجه و اذیت و آزار مخالفین بودند و بوسیله آنها کشته شدند،برای همین در اسلام پر است از احادیث دروغین و نسبت های ناروایی که به پیامبر خدا داده اند تا کارهای زشت خودشان را توجیح کنند ولی از آنجا که این دین آخرین دین خداست خداوند کلام خود قرآن را حفظ فرمود و این قرآن همان است که به آخرین پیامبر خدا فرود آمده بی کم و کاست،و احادیث راستی هم داریم که تشخیص احادیث دروغین از احادیث راست را دانشمندان علم رجال و درایت بر عهده دارند و آنها سند احادیث را بررسی میکنند و با قرآن می سنجند تا دروغ از راست مشخص گردد برای همین است که نباید در اسلام هر مطلبی را که شنیدید یا خواندنید فورا از پیامبر خدا بدانید بلکه باید به متخصص علوم اسلامی مراجعه کنید و آنها هم اصلا تعصبی ندارند و خودشان دنبال حق هستند و شما را راهنمایی به سوی حق میکنند...امیدواریم خداوند همه ما انسانها را به راه راست و درست راهنمایی کند تا آنگونه که او میخواهد زندگی کنیم و در مسیر خشنودی او گام بر داریم و به رستگاری برسیم
سلام با طرح چنین سوالاتی ما فقط می توانیم تفرقه را افزایش دهیم ما باید به یکتا پرستی فکر کنیم و سعی کنیم با هم متحد شویم و به دنبال آنچه خیر  دنیا و آخرتمان هست باشیم طرح اینگونه سوالات تفرقه و سوژه دست دشمن دادن هست که در کشورمان جنگ و خونریزی همانطور که بین دو مسلمان در کشور همسایه درگرفت شود
شت سپیدمان در روزگار کوچ آریایی ها از افغانستان به سرزمین ایران و در آذرآبادگان زاده شد و سالروز او نزدیک به سه هزار سال پیش است، زرتشت در آذرآبادگان دین خود را آغاز کرد ولی سرانجام به سوی پادشاهان کیانی در افغانستان و خراسان کوچ کرد و در شهر بلخ از جهان رفت.... در اوستا بخش ۲۸ تا ۵۳ یسنا از زرتشت است و یسناهای دیگر هم بخشهایی از سخنان زرتشت را در خود دارند مانند بخش ۲۷ یسنا که سه بند آن از زرتشت و دوازده بند آن از موبدان دیگرست..... همه ی کتابهای آسمانی دچار دگرگونی شده اند... تورات انجیل اوستا قرآن مهابهارتا.... همان جور که قرآن ۲۵ سال پس از درگذشت محمد به درخواست عمر از زید بن ثابت گردآوری شده و قرآن های دیگر را که با قرآن زید همخوانی نداشت آتش زدند... در کتاب الفهرست بخوانید.... خدایی که زرتشتیان به آن باور دارند اهورامزدا روان پاکست که با روان ناپاک در جنگ است و ما با کردار گفتار پندار نیک خوبی ها را گسترش می دهیم تا جهان راستی را یاری کنیم و به اهورامزدا یاری برسانیم چرا که ما هم سهمی در این جنگ داریم. پرسش هفتم... زرتشت تنها یکی از رهبران ماست و ما رهبران دیگری هم داریم که کامل شدن و شکوفایی اوستا و دین زرتشت به دست آنها انجام شد.... پرسش دیگر شما چگونه ادعا میکنید نهج البلاغه از علی است آیا شما اثر انگشت علی را بر روی نهج البلاغه دیده آید؟ در تاریخ های اسلامی این سخنان را به علی نسبت داده اند... شما هم پذیرفته اید... خب دردرتاریخ های زرتشتی هم این سخنان را به زرتشت نسبت داده و ما پذیرفته ایم هم چنین در گاتها واژگان هخامنشی و مادی دیده نمیشود پس گاتاها برای زمان پیش از هخامنشیان است. افلاطون و هرودوت هم در کتب خود گاتها را پیش از دوران هخامنشیان و ماد میدانند... این مدرک ما... اکنون مدرک شما برای نهج البلاغه چیست؟ هم چنین افلاطون زرتشت را ستایش کرده است همان افلاطون که ابن سینا و سهروردی و همه ی دانشمندان شما مسلمانان خود را شاگرد او میدانند خودش را شاگرد زرتشت میداند... پرسش نهم چرا در دین شما تنها کسی میتواند امام باشد که پسر امام دیگری باشد؟ پاسخ بدهید تا من هم پاسخ بدهم... دهم زنان ۲۷ بار در اوستا ستایش شده اند برای نمونه بند یکم از یسنای ۳۸ که زنان را ستایش میکنیم... صد در نثر کتاب با ارزشی نیست و ما زنان را سزاوار نیایش و حتا ستودن میدانیم... برعکس شما مسلمانان که پیامبرتان پیش از جنگ با زنان مشورت میکرد و هرچه زنان میگفتند را برعکس انجام میداد تا پیروز شود... پرسش ۱۱ تا ۳۰ شما در اوستا نیامده و در کتاب های وندیداد صد در نثر و کتاب های دسته سوم زرتشتی آمده که بیشتر زرتشتیان آن را نمی پذیرند و خرافات میدانند...در کشوری که ۲۴ ساعته از رادیو و تلویزیون آن قرآن عربی پخش میشود و زرتشتیان حق ندارند یک پرستشگاه بر نیایشگاه های خود بیفزایند دیگر چه جای گفتگو می ماند... خواهشا شرف داشته باشید و چاپ کنید... ممنووووووووون 
من ایرانی باید بگم که از کجا معلوم این نوشته ها از طرف خود موبدان باشه حالا هم باشه مهم همین که دین زرتشتی داشته باشم بهتاز اعراب ادرارخوره شتره شمایی که نظر دادید تفکر کنید ایا دینی که از همان اول یکتا پرست بوده این نوشته ها ازطرف اهورامزدا است
هدف شما از طرح این سوالات چیست؟

با عرض سلام و تشکر از جنابعالی و تحقیق جالبی که به انجام رسوندید و درود خداوند برشما به خاطر تیزبینی ....

خدمتتان عارضم که همه ی ادیان الهی که با آنها مواجه هستیم در گذر زمان به گونه ای مورد تحریف قرار گرفته اند. کتب آسمانی حضرت موسی ( ع ) و حضرت عیسی ( ع ) و....نیز طبق نفع کاهنان و حکام و .... تغییر کرده. برای مثال در همه ی ادیان الهی ربا حرام است و ناپسند ولیکن یهودیان ربا را شیرینی معامله می دانند و می گویند در تورات آمده....و تنها کتابی که مورد تحریف قرار نگرفته قرآن کریم است که آن هم جزئیاتش با ظهور حضرت مهدی ( عج ) برایمان روشن خواهد شد. که آن هم به خاطر ویژگی های منحصربفردش قابل تحریف نبوده وگرنه حکام ... از خجالتش در می آمدند.

اشوزرتشت را همه ی ما به پیام آوری و پیامبری یکتا پرستان قبول داریم.ولی کتب ایشان در طی حملات اعراب در آتش جهل سوخت و چیزی جز بخش های کوتاهی از گات ها باقی نماند.

خداوند و پیامبر خاتمش ( ص ) سه را برای تقلید از احکام دین و زندگی انسانی معرفی کردند.

1. کلام خداوند تبارک و تعالی که در کتاب ریالرآن کریم تجلی یافته

2. سیره ی نبوی و اهل بیتش و احادیث ایشان

3. معیار تعقل و تفکر

همین میزان ها و معیار های سنجش یرای ادیان الهی دیگر نیز صادق است.

اینکه با ادرار گاو می شود تطهیر شد و یا با تقدیم خواهر و یا دختر به موبدان می شود از گناه بری شد کاملا واضح است که نیتشان جز توهین به شعور انسانی بشر نیست...

سلام دوست عزیز
ممنون از مطالب زیباتون
من یه دوست زرتشت دارم . مطمئنم برای این مطالب یه حرفی میزنه . چطور میتونم به شما منتقل کنم ؟ 
پاسخ:
سلام / راه ارتباطی همین سایت است. همینجا در خدمتتون هستم.
عالی بود
مطمئناً کسی جوابی نداره
بهتره قبل از پست کردن هر مطلبی کمی راجع به آن مطالعه کنید تا اینگونه خود را مسخره نکنید.
ببینید دنیای اسلام با چه کسانی روبه رو است.
شاید برخی از اینها رو بشه جواب داد اما در حد چندتا
محال میدونم کسی بتونه همه رو جواب بده
دو سال پیش تو دانشگاه یه دوست زردشتی داشتم که میخاست منو هدایت کنه
اگه ازش خبری یدا کنم حتما این مقاله رو میدم بخونه
۱۱ مهر ۹۲ ، ۱۶:۱۲ سیاره زحل
خیلی عالی بود
محال که هیچ موبدی بتونه پاسخگوتون باشه
خدا خیرتون بده
۰۱ مهر ۹۲ ، ۱۶:۱۹ آفرین مهدوی
سلام استاد
آیا این سوالات تا حالا توسط هیچ زرتشتی یا موبدی پاسخ داده شده؟
پاسخ:
سلام / متاسفانه خیر؛ من هم منتظر پاسخگویی ایشان هستم
من این مطلب رو تو صفحه فیسبوکم شر کردم
البته با اجازه
من در زمینه زرتشت مطالعه نداشتم
ولی به نظرم این نوشته شما منصفانه نیست
تکروی کردید

پاسخ:
سلام / دلیل؟ چرا؟
باسلام و عرض خسته نباشید
بابا واقعا دست مریزاد، واقعا من که مبهوت شدم.
خدا انشاالله عمر با عزت بدهدتان
بسیار خوب و عالی
من یه دوست زرتشتی دارم که این مقاله رو بهش دادم اما هنوز جوابی نداده
خیلی متشکرم
آفرین بر ذکاوت و تیزبینی شما
عالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">