صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آیین قربانی مقدس» ثبت شده است


تثلیث ناباوران مسیحی / 7
ولتر ؛ فیلسوف و نویسنده عصر روشنگری

     ولتر* (1694 - 1778) از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری، اعتقاد به گناه اصلی، تثلیث، آیین قربانی مقدس، تجسد خدا در مسیح و کفاره شدن وی را بی پایه و اساس می دانست. از نظر او «هر آنچه از پرستش خداوند متعال و دلسپردگی به فرمانهای او بگذرد، موهوم است.» با چنین توصیفی ولتر تمام اشکال مسیحیت جز یونیتارینیسم را موهوم پرستی تلقی می کرد. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Voltaireتثلیث ناباوران مسیحی / 6
جان میلتون ؛ شاعر و نویسنده انگلیسی

     جان میلتون (1608 - 1674) شاعر و نویسنده ای انگلیسی و از دانش آموختگان دانشگاه کمبریج بود که در مقاله «آیین مسیح»** نوشت متن کتاب مقدس مصون از تغییر و تحریف و فساد نیست. او کتاب مقدس را با همین شکل فعلی اثری الهی و مقدس می دانست و می گفت که جز تفسیر صوری آن جایز نیست؛ اما خداوند علاوه بر الهام خارجی خویش در کتاب مقدس، یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده که همان روح القدس است. میلتون بر اساس کتاب مقدس تثلیث را رد می کرد و نظریه پدر آریوس را ترجیح می داد و می گفت:
     عیسی بی گفتگو پسر خداست، اما او در طول زمان از پدر به وجود آمده؛ پس او هم زمان با پدر نیست و هرگز با او برابر نه. مسیح عاملی است که به منزله کلمه به وسیله خدا خلق شده است و سایر مخلوقات با واسطه او به وجود آمده اند.***
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* John Milton
** De Doctrine Christiana
*** Masson David / Life of john milton / VI / P 827