صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ادیان باستان» ثبت شده است

سوال : آیا ادیان دیگر نظیر بودا و کنفوسیوس هم به آمدن منجی موعود معتقد هستند؟ آیا این منجی همان امام زمان ماست؟


سلام / با تامل و سیری در ادیان جهان می توان به این حقیقت واقف شد که همه ادیان به نحوی به منجی اعتقاد دارند. البته در گستره و حیطه آن به شفافیت اسلام نیست. اما هم در آیین بودا و هم در آیین کنفوسیوس افرادی را به عنوان منجی مطرح کرده اند. مثلا در آیین بودا میتیریه به عنوان منجی مطرح است. اما در آیین کنفوسیوس گاهی خود کنفوسیوس و گاهی نیز کسی که از طرف او می آید با لقب های گوناگون به عنوان منجی مطرح شده است. اما بحث زمانی، که نجات در آن حاصل می شود و خصوصیات آن زمان، به اسلام شباهت های زیادی دارد.
بنابراین از لحاظ ظاهر و اسم و لقب نمی توان منجی در این ادیان را با اسلام یکی دانست؛ ولی محتمل است که از لحاظ مصداق منجی یکی باشد، زبرا در تمام ادیان بحث نجات جهانی مطرح است نه نجات قوم قبیله ای خاص. از این جهت می توان گفت که همه در مورد نجات سخن می گویند.

۰ نظر ۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۰:۳۰
سایت انسان معاصر
     سوال : چرا تمامی پیامبران به شرق نسبت داده شده و درغرب پیامبری مبعوث نگردیده است ؟


سلام / همانطوری که قرآن کریم اشاره فرموده خداوند در میان هر قومی پیامبرانی قرار داده و اگر آنها در میان مردم بدین عنوان شهرتی نیافته اند به دلایل تاریخی و جغرافیایی است. تحقیقات باستان شناسی بیانگر این است که تمدن و فرهنگ در آغاز در سواحل سه رود بزرگ پیدا شد: یکی نیل یکی دجله و فرات و دیگری رود گنگ در هند که همه از شرق و شرق میانه هستند. بنابراین چون تمدنها و فرهنگها نخست در شرق پدید آمده اند پیامبران معروف نیز بدین مناطق تعلق دارند. در قرآن آمده است که هر قومی را هدایت کننده ای است ( سورۀ رعد : 7 ) و باز آمده است که هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان همان قوم ( سورۀ ابراهیم : 4). پس این ذهنیت صحیح نیست که پیامبران تماما از شرق برآمده اند، همه اقوام و سرزمین ها پیام آور الهی داشته اند و این عدم شناخته نبودنشان به خاطر گذر تاریخی است.


علی صفدری - کرمانشاه
۰ نظر ۱۷ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۵۷
سایت انسان معاصر