صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدای انجیل» ثبت شده است


 
  •  یک مساوی سه
  •  1.1 مگابایت
  •  1 دقیقه 16 ثانیه
      پادکست «یک مساوی سه» به تبیین و بررسی خداشناسی در آیین مسیحیت می پردازد.
سایت انسان معاصر

سایت انسان معاصر


تثلیث ناباوران مسیحی / 6
جان میلتون ؛ شاعر و نویسنده انگلیسی

     جان میلتون (1608 - 1674) شاعر و نویسنده ای انگلیسی و از دانش آموختگان دانشگاه کمبریج بود که در مقاله «آیین مسیح»** نوشت متن کتاب مقدس مصون از تغییر و تحریف و فساد نیست. او کتاب مقدس را با همین شکل فعلی اثری الهی و مقدس می دانست و می گفت که جز تفسیر صوری آن جایز نیست؛ اما خداوند علاوه بر الهام خارجی خویش در کتاب مقدس، یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده که همان روح القدس است. میلتون بر اساس کتاب مقدس تثلیث را رد می کرد و نظریه پدر آریوس را ترجیح می داد و می گفت:
     عیسی بی گفتگو پسر خداست، اما او در طول زمان از پدر به وجود آمده؛ پس او هم زمان با پدر نیست و هرگز با او برابر نه. مسیح عاملی است که به منزله کلمه به وسیله خدا خلق شده است و سایر مخلوقات با واسطه او به وجود آمده اند.***
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* John Milton
** De Doctrine Christiana
*** Masson David / Life of john milton / VI / P 827
 


تثلیث ناباوران مسیحی / 5
برناردینو اوکینو ؛ متاله و مصلح دینی ایتالیایی

     برناردینو اوکینو* (1478 - 1564) متاله و مصلح دینی ایتالیایی، در زوریخ به خدمت کشیشی پذیرفته شد. او واعظ و راهبی بود که همه مراحل تعالی دینی را پشت سر گذاشت. افکار او متکی بر توحید کامل بود، نه تثلیث مسیحی؛ و این موجب شد تا در کارش اخلال ایجاد کنند و از کار برکنارش نمایند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Bernardino Oehino
**
 


تثلیث ناباوران مسیحی / 4
کاستولین ؛ متاله پروتستان فرانسوی

     کاستولین* (1515 - 1563) متاله پروتستان فرانسوی نیز عقیده ای به تثلیث و الوهیت حضرت عیسی نداشت. او می گفت که صدها سال است مردم درباره مسیح و تثلیث بحث کرده اند و از این بحث ها نتیجه ای به دست نیامده است و شاید هیچگاه به دست نیاید؛ خلق و خوی مردم از این مباحث بهبود نمی یابد و آنچه ما بدان نیازمنیدم به کار بستن تعالیم مسیح است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Castellio
**