صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روح القدس» ثبت شده است

۰ نظر ۰۳ خرداد ۹۸ ، ۰۴:۵۳
سایت انسان معاصر


تثلیث ناباوران مسیحی / 6
جان میلتون ؛ شاعر و نویسنده انگلیسی

     جان میلتون (1608 - 1674) شاعر و نویسنده ای انگلیسی و از دانش آموختگان دانشگاه کمبریج بود که در مقاله «آیین مسیح»** نوشت متن کتاب مقدس مصون از تغییر و تحریف و فساد نیست. او کتاب مقدس را با همین شکل فعلی اثری الهی و مقدس می دانست و می گفت که جز تفسیر صوری آن جایز نیست؛ اما خداوند علاوه بر الهام خارجی خویش در کتاب مقدس، یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده که همان روح القدس است. میلتون بر اساس کتاب مقدس تثلیث را رد می کرد و نظریه پدر آریوس را ترجیح می داد و می گفت:
     عیسی بی گفتگو پسر خداست، اما او در طول زمان از پدر به وجود آمده؛ پس او هم زمان با پدر نیست و هرگز با او برابر نه. مسیح عاملی است که به منزله کلمه به وسیله خدا خلق شده است و سایر مخلوقات با واسطه او به وجود آمده اند.***
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* John Milton
** De Doctrine Christiana
*** Masson David / Life of john milton / VI / P 827
 
تثلیث ناباوران مسیحی / 1
پدر آریوس ؛ اسقف برجسته قرن چهارم

     پدر آریوس اسقف برجسته قرن چهارم ذات مسیح را با ذات خدا یکی نمی دانست. او می گفت آنچه در عیسی تجسم یافت، کلمه ازلی و غیر مخلوق نبوده، بلکه یکی از مخلوقات بوده و در زمان خلق شده است. به عقیده آریوس تنها پدر، خداست و پدر بزرگتر از پسر و پسر بزرگتر از روح القدس است. از نظر آریوس پسر وجودی بود که پدر به وسیله او جهان را آفرید . پسر، حدا نبود؛ بلکه مخلوقی بود که از عدم خلق شد و در زمانی وجود نداشت.
     کلیسا با عقیده آریوس مخالفت کرد و در شورایی که در شهر نیقیه تشکیل شد اعلام کرد که عیسی مسیح کاملا خداست.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* برای اطلاع بیشتر به کتاب «حریصا» نوشته "علی صفدری" و «شناخت مسیحیت» نوشته "عباس رسول زاده" مراجعه شود.