صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبهات فاطمیه» ثبت شده است

ابن ابی الحدید از نقیب ابوجعفر نقل می کند که اگر رسول الله بودند و جنایتی که در حق دختر حضرت فاطمه رخ داد را می دیدند حکم به قتل کسانی که این کار را کردند می نمودند. اما نقیب ابوجعفر هراس دارد که این روایت از او نقل شود و به ابن ابی حدید گوشزد می کند که این روایت را از او نقل نکند. این همان خفقان نقل روایات فاطمیه است!


۰ نظر ۱۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۴
سایت انسان معاصر

خیلی از نامداران جناح مقابل فاطمیه، در نقل جنایتی که در حق حضرت فاطمه دختر رسول الله رخ داد بی انصافی کرده اند. به عنوان نمونه ذهبی که از بزرگان اهل سنت است روایت ابن ابی دارم را نمی پذیرد و او را ضعیف و دروغگو معرفی می کند در مقابل روایت پشیمانی ابوبکر را صحیح می داند. نمی توان یک بام و دوهوا رفتار کرد!


۰ نظر ۱۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۱
سایت انسان معاصر

ابوبکر در ساعات پایانی عمرش نزد دوست دیرینه اش ابوعبیده جراح نسبت به یورش به خانه حضرت فاطمه دختر رسول الله ابراز پشیمانی کرد و حسرت می خورد که ای کاش آن جنایت را انجام نداده بودم. در این میان عده ای سعی کرده اند سند این روایت را تضعیف کنند، آیا واقعا این ماجرا سند ضعیفی دارد؟ پاسخ را در این صدثانیه بشنویم...


۰ نظر ۱۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۹
سایت انسان معاصر

در میان منابع اصلی که جستجو می کنی ، اسناد زیادی را در اثبات یورش به خانه حضرت فاطمه دختر رسول الله می یابی، در این میان یکی از اسناد موجود از خلیفه اول ابوبکر است...


۰ نظر ۱۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۶
سایت انسان معاصر

نکته قابل تاملی که در مسئله فاطمیه و تاریخ و نقل هایی که به ما رسیده است اینکه راویان و تاریخ نگاران در دوره های گوناگون با خفقان شدیدی برای نقل جنایت یورش به خانه حضرت فاطمه دختر رسول الله روبرو بوده اند...


۰ نظر ۱۰ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۳۲
سایت انسان معاصر