صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

150 سوالی که پاسخشان را در این کتاب می‌یابیم

شنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷ ق.ظ

http://axgig.com/images/59496920242980852924.png
150 سوالی که پاسخشان را در این کتاب می‌یابیم

 

1.  آیا انجیل خودش را باطل می‌داند؟

2.  حواریون عیسی بن مریم و علمای انجیل چند نفر بودند؟

3.  معمار مسیحیت امروزی کیست؟

4.  از فعالیت‌ها و رفتارهای پولس چه می‌دانیم؟

5.  دو تحریف عمده در مسیحیت چیست و چگونه شکل گرفت؟

6.  آیا انجیل، حضرت عیسی را زنا زاده می‌داند؟

7.  آیا بر اساس انجیل، عیسی پیامبر است و انجیل کتاب خداست؟

8.  کتاب مقدس اولین معجزه حضرت عیسی را چه می‌داند؟

9.  آیا مسیحی‌ها صلح طلب هستند؟

10.  آیا حضرت عیسی کم روزه می‌‌گرفت و کم نماز می‌خواند؟

11.  آیا حضرت عیسی مردگان را به اذن خداوند زنده می‌‌کرد؟

12.  آیا حضرت الیسع و حزقیل پیامبر، خدا بودند؟

13.  آیا حضرت عیسی به نبوت پیامبراسلام و کتابش اقرار کرده است؟

14.  منظور از فارقلیط (بارقلیطا) در کتاب مقدس کیست؟

15.  آیا تنها ایمان برای رستگاری کافی است؟

16.  علت تحریف دین مسیح توسط پولس چیست؟

17.  آیا مسیح لعنت می‌شود تا مومنین را از تحت لعنت بیرون کشد؟

18.  پولس انجیل را از کدام حواری فراگرفت و انجیلی را که بدان بشارت می‌داد اساسا چه بود؟

19.  آیا قرآن از انجیل و تورات به هدایت و نور تعبیر می‌کند؟

20.  آیا برخی از آیات قرآن مهر تاییدی بر کتاب‌های مقدس نیست؟

21.  آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟

22.  حقیقت تثلیث چیست؟

23.  آیا تثلیث مناسب مقام ربوبى است؟

24.  خدای هندوها چگونه خدایی است؟

25.  پسر خدا کیست؟

26.  چرا در عهد عتیق، بحث از پسر خدا بودن حضرت عیسی جا ندارد؟

27.  آیا اسلام دین خشونت است؟

28.  آیا قانون سنگسار نوعی خشونت نیست؟

29.  مطمئنی که می‌توانی از دینت دفاع کنی؟

30.  آیا آزاد گذاشتن افراد سبب خروج مسیحی‌ها از مسیحیت می‌شود؟

31.  نظر مستشرقین درباره اسلام و پیامبراسلام چیست؟

32.  آیا مسیحی‌ها جزئی از وجود حضرت عیسی هستند؟

33.  ماجرای مناظره امام رضا7 با جاثلیق چیست؟

34.  چظور می‌شود قرآن تحریف نشود اما کتاب مقدس تحریف گردد؟

35.  آیا قرآن به صراحت به حقانیت مسیحیان و سایر ادیان گواهی داده است؟

36.  خدای انجیل کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

37.  آیا خدای انجیل از حوادثى که در چند قدمى او مى‌گذرد بى خبر است؟

38.  آیا یعقوب پیامبر تا طلوع فجر با خدا کُشتى گرفت؟

39.  آیا بنى اسرائیل خداوند را در بالاى کوه مى‌بینند و او را مى‌خورند و مى‌آشامند؟

40.  آیا پسران خدا عاشق دختران زیباى آدمیان شدند؟

41.  آیا پدر بودن برای خداوند محدودیت نیست؟

42.  سفرپیدایش چه کتابی است و خدا و پیامبرانش چگونه‌اند؟

43.  عظمت قرآن نزد گوته چگونه است؟

44.  ناپلئون قرآن را چگونه می‌بیند؟

45.  حقیقت تثلیث چیست؟

46.  آیا تثلیث مناسب مقام ربوبى است؟

47.  آیا در جهان فردى پیدا مى‌شود بگوید سه مساوى است با یک؟

48.  تفاوت اناجیل همنوا و انجیل یوحنا در چیست؟

49.  پدر آریوس که بود و چه عقایدی داشت؟

50.  شورای نیقیه چه شوایی بود و چه قانونی را تصویب کرد؟

51.  آیا شاگردان نخستین حضرت عیسی هم قائل به تثلیث بودند؟

52.  نظر قرآن درباره‌ی تثلیث چیست؟

53.  آیا قانون سنگسار تنها در قوانین اسلامی یافت می‌شود؟

54.  آیا اسلام با آزادی منافات دارد؟

55.  چرا اگر کسی از اسلام خارج شود باید به قتل برسد؟

56.  دستگاه تفتیش عقاید چیست؟

57.  آیا اسلام حقوق اساسی زنان را نادیده گرفته است؟

58.  مکتب‌های غیراسلامی درباره زنان چه باوری دارند؟

59.  دیدگاه یهودیان درباره زنان چیست؟

60.  قانون نامه مانو درباره زنان چه می‌گوید؟

61.  جایگاه زن در ایران باستان چگونه بود؟

62.  سبک رفتار با زنان را در نظام اسلامی چگونه است؟

63.  آیا اسلام درباره حقوق زنان کوتاهی کرده یا مسیحیت و یهودیت و سایر مکتب‌ها؟

64.  آیا اندیشه اسلامی میان مرد و زن تفاوتی قائل است؟

65.  چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

66.  علت اینکه در محاکم قضایی اسلامی، شهادت دو زن با یک مرد برابر است چیست؟

67.  چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

68.  علل و ریشه حجاب زنان از منظر اسلام چیست؟

69.  وضعیت حجاب در سایر ملت‌ها چگونه بوده است؟

70.  دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان درباره حجاب چیست؟

71.  حجاب یا بکینی، کدام بهتر است؟

72.  آیا تعدد زوجات نادیده گرفتن حقوق زنان محسوب نمی‌شود؟

73.  آیا زنان می‌توانند چند شوهر اختیار کنند؟

74.  نظر کتاب مقدس درباره همجنس گرایی چیست؟

75.  چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده است، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است؟

76.  بشر براى حل مشکل فزونىِ تعداد زنانِ آماده ازدواج چه باید بکند؟

77.  مولف کتاب مقدس کیست؟

78.  از انجیل‌های چهارگانه چه می‌دانیم؟

79.  انجیل برنابا چیست و چه سرنوشتی داشت؟

80.  جرم برنابا و انجیلش چه بود؟

81.  دین و نقش آن در زندگی چیست؟

82.  دین چه ابعادی دارد؟

83.  جهان از منظر یک فرد الهى چگونه است؟

84.  از کجا آمده‌ام؟ براى چه آمده‌ام؟ به کجا خواهم رفت؟

85.  آگاهی‌های انسان چگونه است؟

86.  حس مذهبی چیست؟

87.  آیا آگاهی انسان از خدا و نیکی‌ها و بدی‌ها فطری است؟

88.  شناخت مطلوب از نظر اسلام چیست؟

89.  اگر شناختهاى تقلیدى از ارزش بیرون است، چگونه مسلمانان در مسائل فروع، از مجتهد تقلید مى‌کنند؟

90.  راههاى شناخت خدا در اسلام چیست؟

91.  از اقسام توحید و مراتب آن چه می‌دانیم؟

92.  چرا باید خدا را پرستش کرد؟ و چرا باید غیر او را پرستش نکرد؟

93.  حقیقت پرستش چیست؟

94.  صفات ثبوتی و سلبی خدا چیست؟

95.  عدل خدا چگونه است؟

96.  انگیزه انجام ظلم چیست؟

97.  توجیه مخالفان عدل خدا چگونه است؟

98.  پیامبران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟

99.  مقصود از عصمت چیست؟

100.  چرا پیامبران باید معصوم و مصون باشند؟ چه مى‌شود که آنان داراى چنین قوه و قدرتی مى‌شوند؟

101.  معجزه چیست و چگونه دلیل بر راست گوئى آورنده آن است؟

102.  چرا پیامبران هرگز کارهاى متناسب با مرتاضان و تارکان دنیا را انجام نمی‌دهند؟

103.  آگاهى پیامبران از جهان بالا چگونه است؟

104.  خدا با پیامبرانش چگونه ارتباط برقرار می‌کند؟

105.  وحی چیست؟

106.  تفاوت پیامبران و نوابغ در چیست؟

107.  چرا محصول فکر و دستگاه ادراکى نوابغ همیشه درست نیست؟

108.  اگر همه چیز به تقدیر خدا و قضاى اوست، دیگر اختیار چه معنى دارد؟

109.  سرنوشت چیست؟

110.  آیینی که باید امروز از آن پیروی نمود چیست؟

111.  دلایل نبوت پیامبر اسلام چیست؟

112.  قرآن چگونه معجزه‌ای است؟

113.  انسان کامل کیست؟

114.  آیا محتوای قرآن دارای تناقض می‌باشد؟

115.  براى شناختن پیامبر واقعى از مدعى دروغگو چه باید کرد؟

116.  عالم مسیحی چه سوالاتی از امام باقر پرسید؟

117.  آیا هدف وسیله را توجیه مى‌کند؟

118.  چرا باید امام مورد عنایات خدا باشد؟

119.  آیا مسائل اجتماعى ایجاب نمى‌کند که امام از طرف مردم برگزیده شود؟

120.  از سرگذشت غدیر چه می‌دانیم؟

121.  لفظ مولی در غدیرخم چه معنایی داشت؟

122.  حضرت علی7 که بود؟

123.  شیعه کیست؟

124.  تفاوت امامان با پیامبر چیست؟

125.  امامان بر حق بعد از پیامبر چه کسانی هستند؟

126.  موعود اسلامی کیست؟

127.  ازدواج نرجس خاتون و پدر امام زمان چگونه صورت گرفت؟

128.  از شباهت‌های حضرت مهدی4 و حضرت عیسی7 چه می‌دانیم؟

129.  هرگاه مرگ پایان زندگى همه انسانها باشد چه خواهد شد؟

130.  دلایل امکان معاد چیست؟

131.  برهان قرآنی معاد چیست؟

132.  تناسخ چیست و چرا باطل است؟

133.  بر چه اساسى گفته مى‌شود راه نجات انسان، منحصر در دین اسلام است؟

134.  پلورالیسم دینی یعنی چه؟

135.  چرا سایر ادیان نمى‌توانند نقش دین اسلام را ایفا کنند و انسان را به سعادت برسانند؟

136.  قرآن درباره پلورالیسم چه می‌گوید؟

137.  آیا همه مردم دنیا جز گروهی از مسلمانان واقعی جهنمی هستند؟

138.  آیا خدا بر تختی نشسته و حکومت می‌کند؟

139.  عرش عظیم خدا چیست؟

140.  آیا پیامبر معصوم مستحق اجر و پاداش است؟

141.  پیامبر اسلام چگونه معصومی است که در قرآن آمده خداوند گناه او را بخشیده است؟

142.  چگونه خدایی که جسم ندارد خون دارد و امام حسین ثارالله است؟

143.  چرا مقام امامت موروثی است و از پدر به پسرش منتقل می‌شود؟

144.  اگر خلافت به دست حضرت علی می‌افتاد چه اتفاقی رخ می‌داد؟

145.  با وجود تصریحات پیامبر، ابوبکر چگونه به خلافت رسید؟

146.  جنجال تاریخی سقیفه چیست؟

147.  صدّیق اکبر و فاروق اعظم کیست؟

148.  اساسی‌ترین اصل حاکم بر جهان اصل تغیّر و تحوّل است؛ پس چگونه شریعت اسلام جاودانی است؟

149.  آیا اسلام اعمال را فقط برای پاداش قرار داده و از تقرب حرفی به میان نیاورده است؟

150.  اگر بدن اخروی همین بدن دنیوی است، اجزائی از بدن انسان که پس از مرگ به بدن سایر انسانها یا جانوران منتقل می‌شود چه وضعی دارد؟
 
۹۲/۰۱/۱۰
سایت انسان معاصر

مسیحیت

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">